Information maj 2018

För närvarande tar stiftelsen inte emot några förfrågningar eller placeringar på grund av omstrukturering av verksamheten.
Vi återkommer med mer information.