KONTAKT
 
Familjehemsstiftelsen
Vältvägen 2
541 38 SKÖVDE
0500–494160
 
info@familjehemsstiftelsen.com

Familjehemsstiftelsen arbetar för att främja vård och fostran av barn och unga, bl.a. genom att direkt och indirekt stödja och utveckla familjehemsverksamhet.

Stiftelsen stödjer utbildning/föreläsning till personal, ungdomar, familjehem, m.fl. föreläs­ningar/utbildningar i syfte att ge ökad insikt och förbättrade kunskaper om psykisk ohälsa, funktionsvariationer, sociala svårigheter/utmaningar, livsstilsfrågor mm.
Familjehemsstiftelsen arbetar genom Refam utbildning.