Certifiering för 2016.

Familjehemsstiftelsens certifiering är förnyad. Den avser RFF:s (Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård) krav avseende lednings- kärn- och stödprocesser.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter