Äntligen krävs tillstånd för konsulentstödda verksamheter!!

      
Den 1 mars 2017 antog riksdagen proppen 2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Det innebär bl.a att alla verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård måste ha tillstånd från IVO. Lagen träder i kraft den 15 april 2017.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter