IVO - Inspektionen för vård och omsorg har beviljat Familjehemsstiftelsen tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.

Familjehemsstiftelsen är stolta och glada att, som en av de första verksamheterna för konsulentstödd familjehemsvård, ha fått tillstånd att bedriva verksamhet!
Detta är något som vi arbetat för i många år och nu är det i hamn. Vi välkomnar det varmt!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter