Ge ett barn luft under vingarna

Alla barn har rätt till en bra uppväxt i en trygg familjesituation. Idag finns det barn i Sverige som av olika anledningar inte har möjligheten att bo tillsammans med sina biologiska föräldrar och därför måste placeras i andra hem. Vi på Familjehemsstiftelsen Skaraborg vill bidra till ett bättre liv för placerade barn.

Våra intentioner är att tillgodose barnens behov och att ge rätt förutsättningar att kunna utvecklas och växa upp under goda omständigheter i bra och trygga familjer. Syftet med vår verksamhet är att utan ekonomisk vinning främja vård och fostran av barn och ungdom genom att stödja och utveckla familjehemsverksamheten.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och de familjehem vi arbetar tillsammans med är noga utvalda, utbildade och utredda för att kunna matcha det enskilda barnets behov. Samarbetet mellan familjehem, socialsekreterare och konsulent ger den konsulentstödda familjehemsvården en unik och speciell karaktär.

 

Välkommen till Familjehemsstiftelsen Skaraborg - Konsulentstödd familjehemsverksamhet sedan 1989

Aktuellt

2017 > 08

Under helgen har stiftelsens familjehem och konsulenter haft en fantastisk helg på Smögen med sol och värme, rikligt makrillfiske och mindre rikligt krabbfiske, skratt och gemenskap. En mycket uppskattad helg att tänka tillbaka på när höstmörkret kommer.

Läs hela inlägget »

Vi söker nu fler jour- och familjehem!
Tveka inte att kontakta oss för att få mer information!

Läs hela inlägget »